Motorički testovi

Rang lista polaznika po rezultatu motoričkih testova za Avgust 2016 godine.

……….

Kategorija omladinci 1999 godište…...

 

Fleksibilnost…………..          Eksplozivna snaga nogu.    . Repetitivna snaga

1. Petar Bajkić                    1. Petar Bajkić                     1. Nikola Nedeljković

2. Nikola Mladenović           2. Nikola Mladenović            2. Stefan Milošević

3. Mihajlo Milutinović          3. Mihajlo Milutinović            3. Petar Mančić

4. Petar Mančić                   4. Marko Petrović                 4. Milan Tasić

5. Marko Petrović                5. Petar Mančić                    5. Petar Bajkić

Snaga trbušnih mišića………..Koordinacija …… …..         .Tehnika

1. Petar Bajkić                      1. Nikola Mladenović        1. Filip Nikolić

2. Petar Mančić                     2. Petar Bajkić                 2. Milan Tasić

3. Stefan Milošević                3. Filip Nikolić                  3. Vladimir Milosavljević

4. Milan Tasić                        4. Damjan Popović          4. Mihajlo Milutinović

5. Marko Petrović                  5. Milan Tasić                  5. Lazar Jović

Startna brzina                       Brzina       

1. Petar Mančić                    1. Stefan Milošević

2. Stefan Milošević               2. Petar Mančić

3. Nikola Mladenović            3. Petar Bajkić

4. Petar Bajkić                     4. Damjan Popović

5. Filip Nikolić                      5. Marko Kostadinović

…………………….

Kategorija stariji kadeti 2000 godište

 

Fleksibilnost…….      .         Eksplozivna snaga nogu …..Repetitivna snaga

1. Danijel Cvetković           1. Danijel Cvetković            1. Ilija Milić

2. Dušan Stevanović          2. Andrija Stefanović          2. Dušan Stevanović

3. Lazar Đorđević               3. Viktor Milosavljević         3. Andrija Stefanović

4. Viktor Milosavljević         4.  Dušan Stevanović         4. Viktor Milosavljević

5. Aleksandar Marjanović   5. Bojan Gorčić                   5. Lazar Jovanović

Snaga trbušnih mišića…… ..Tehnika ……….          .          .Koordinacija

1. Lazar Đorđević                1. Dušan Stevanović           1. Danijel Cvetković

2. Ilija Milić                         2. Danijel Cvetković             2. Viktor Milosavljević

3. Dušan Stevanović           3. Dimitrije Gavrilović          3. Lazar Đorđević

4.  Bojan Gorčić                  4. Ilija Milić                          4. Ilija Milić

5. Viktor Milosavljević         5. Andrija Stefanović            5. Andrija Stefanović

Startna brzina                     Brzina         

1.  Viktor Milosavljević         1. Viktor Milosavljević

2. Dušan Stevanović           2. Danijel Cvetković

3. Danijel Cvetković            3. Dušan Stevanović

4. Andrija Stefanović           4. Miljan Rašić

5. Lazar Đorđević                5. Lazar Đorđević

.

Kategorija mlađi kadeti 2001 godište

 

Fleksibilnost…….      .         Eksplozivna snaga nogu …..Repetitivna snaga

1. Damjan Ilić                   1. Damjan Ilić                     1. Miloš Cekić

2. Miloš Cekić                    2. Miloš Cekić                      2. Nikola Peternel

3. Andrija Zlatković           3. Đorđe Ranđelović            3. Andrija Zlatković

4. Kristijan Jovanović        4. Nikola Peternel                4. Damjan Ilić

Snaga trbušnih mišića…… ..Tehnika ……….          .          .Koordinacija

1. Đorđe Ranđelović            1. Andrija Zlatković             1. Damjan Ilić

2. Matija Ljubisavljević        2. Đorđe Ranđelović            2. Nikola Peternel

3. Andrija Zlatković             3. Predrag Veličković           3. Matija Ljubisavljević

4. Kristijan Jovanović          4. Damjan Ilić                     4. Andrija Zlatković

Startna brzina                     Brzina

1.  Damjan Ilić                  1. Damjan Ilić

2. Matija Ljubisavljević      2. Andrija Zlatković

3. Andrija Zlatković           3. Nikola Peternel

4. Miloš Cekić                    4. Matija Ljubisavljević

 

Kategorija mlađi pioniri 2003 godište

 

Fleksibilnost.……      .         Eksplozivna snaga nogu …..Repetitivna snaga

1. Stefan Stoiljković           1. Đorđe Blagojević            1. Filip Simonović

2. Filip Simonović              2. Stefan Stoiljković            2. Stefan Stoiljković

3. Martin Ilić                      3. Filip Simonović               3. Đorđe Blagojević

Snaga trbušnih mišića…… ..Tehnika ……….          .          .Koordinacija

1. Đorđe Blagojević            1. Filip Simonović                 1. Filip Simonović

2. Stefan Stoiljković           2. Stefan Stoiljković              2. Đorđe Blagojević

3. Filip Simonović               3. Nikola Mikov                    3. Nikola Mijatović

Startna brzina                     Brzina

1.  Filip Simonović             1. Nikola Mikov

2. Nikola Mikov                  2. Filip Simonović

3. Stefan Stoiljković           3. Stefan Stoiljković

 

Kategorija petlići 2004 i 2005 godište.

 

Fleksibilnostt…….      .         Eksplozivna snaga nogu …..Repetitivna snaga

1. Stefan Mitrović              1. Lazar Stojković                 1. Lazar Stojković

2. Lazar Stojković              2. Bogdan Stanković            2. Stefan Mitrović

3. Bogdan Stanković          3. Aleksa Mladenović            3. Bogdan Stanković

Snaga trbušnih mišića…… ..Tehnika ……….          .          .Koordinacija

1. Radovan Mitić                 1. Aleksa Mladenović            1. Bogdan Stanković

2. Lazar Stojković               2. Veljko Mrvić                     2. Aleksa Mladenović

3. Stefan Mitrović               3. Bogdan Stanković            3. Lazar Stojković

Startna brzina                     Brzina

1.  Bogdan Stanković          1. Bogdan Stankoivć

2. Veljko Mrvić                    2. Lazar Stojković

3. Lazar Stojković               3. Veljko Mrvić

 

Kategorija cicibani 2006 godište

 

Fleksibilnost.……      .         Eksplozivna snaga nogu …..Repetitivna snaga

1. Mateja Stojanović         1. Mateja Stojanović            1. Stefan Stojanović

2. Ognjen Spasić              2. Konstantin Antić              2. Sava Stojanović

3. Konstantin Antić           3. Nikola Vukić                     3. Mateja Stojanović

Snaga trbušnih mišića.….. ..Tehnika ……….          .          .Koordinacija

1. Sava Stojanović              1. Mateja Stojanović             1. Mateja Stojanović

2. Konstantin Antić             2. Stefan Stojanović             2. Kostantin Antić

3. Nemanja Nikolić              3. Sava Stojanović               3. Nemanja Nikolić

Startna brzina                     Brzina

1.  Mateja Stojanović           1. Mateja Stojanović

2. Sava Stojanović               2. Sava Stojanović

3. Konstantin Antić              3. Stefan Stojanović

 

Kategorija cicibani 2007 godište.

 

Fleksibilnost…….      .         Eksplozivna snaga nogu …..Repetitivna snaga

1. Mihajlo Cvetković          1. Ilija Đorđević                   1. Mihajlo Cvetković

2. Andrej Stanković          2. Mijat Ivanović                  2. Lazar Petrović

3. Luka Lakićević              3. Mihajlo Cvetković             3. Ilija Đorđević

Snaga trbušnih mišića…… ..Tehnika ……….          .          .Koordinacija

1. Ilija Đorđević                  1. Ilija Đorđević                  1. Mihajlo Cvetković

2. Andrej Stanković            2. Mihajlo Cvetković            2. Ilija Đorđević

3. Lazar Petrović                 3. Mijat Ivanović                 3. Mijat Ivanović

Startna brzina                     Brzina

1.  Mihajlo Cvetković            1. Mihajlo Cvetković

2. Ilija Đorđević                   2. Ilija Đorđević

3. Lazar Petrović                  3. Lazar Petrović

 

Kategorija cicibani 2008 godište.

 

Fleksibilnost…….      .         Eksplozivna snaga nogu …..Repetitivna snaga

1. Dimitrije Mitić               1. Milovan Mitić                   1. Lazar Antić

2. Damjan Tošić                2. Mihajlo Babić                  2. Dimitrije Mitić

3. Dimitrije Arsić               3. Dimitrije Mitić                 3. Milovan Mitić

Snaga trbušnih mišića…… ..Tehnika ……….          .     .Koordinacija

1. Dimitrije Mitić                 1. Dimitrije Mitić             1. Damjan Tošić

2. Damjan Tošić                  2. Lazar Antić                 2. Lazar Antić

3. Vojin Veljković                3. Damjan Tošić              3. Dimitrije Mitić

Startna brzina                 Brzina

1.  Milovan Mitić             1. Milovan Mitić

2. Damjan Tošić             2. Damjan Tošić

3. Lazar Antić                 3. Dimitrije Mitić